Skolen

Kleive oppvekstsenter
6453 KLEIVE


Tlf. kontor: 71 11 27 00
Rektors mobil: 91391397
Tlf. arb.rom: 71 11 27 02
Tlf. SFO: 99 15 62 63

www.kleive.skole.no

Når brannalarmen går

Nyheter

Vurdering for læring

Mandag 7.april skal alle ansatte i skolen ha "vurdering for læring". Rannveig Jenset fra Bergmo ungdomsskole vil holde kurset. Skolene som vil være representert på dette kurset vil være Vågsetra, Kleive, Skjevika og Bolsøya.
28.03.2014

LEAN

VI LEANer foreldrene til de barna som starter i 1. trinn fra høsten.
28.02.2014

SSL28226.jpg

Lean

Hovedformålet med er å skape mer av det man ønsker med mindre ressurser og anstrengelser. Dette oppnås ved å fjerne unødig arbeid som ikke skaper verdi. Det langsiktige målet er en kultur der kontinuerlig forbedring står i sentrum og alle ansatte tenker forbedring i sin hverdag.
26.02.2014

PROSJEKTKVELD

Ønsker alle velkommen til Kleive skole tirsdag 13. mai kl. 1800 til ca. 1930.Tema i kortimene er Grunnlovens 200års-jubileum. En bølge av begeistring slo over nasjonen i tiden mellom unionsoppløsningen i 1905 og grunnlovsjubileet i 1914. 17.mai blir en festdag som strutter av nasjonal selvbevissthet. Dette er viktig å markere.
Etter noen sanger av koret, går vi inn i klassene og ser på prosjektet om "Kleive før og nå".
25.02.2014

RSS

Kunstutstilling

Kalender

25.04.14 kl. 09:00 - kl. 11:00
Brannundervisning for 5 og 6 trinn.

Bestilling av skolemelk

Nasjonaleprøver

Elektroniske eksempeloppgaver

Loggin for Nasjonaleprøver

 

Engelsk 5. trinn

Engelsk 8. trinn

 

Matematikk 5. trinn

(Eksempel 1) (Eksempel 2)

Matematikk 8. trinn

(Eksempel 1) (Eksempel 2)

 

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen 2013
RSS